فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی به وسیله کانون‌های مساجد منجر به تولید ثروت در جامعه می‌شود
بهرامشاهی، با اشاره به تاثیر گسترش فعالیت‌های مسجدی در سطح جامعه گفت: رونق ظرفیت‌های بومی به وسیله کانون‌های مساجد،تولید ثروت در کشور را به همراه دارد.
1401-11-19

مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سخنانی در جمع روحانیون خراسانشمالی در ۱۹ مهر سال ۱۳۹۱ فرمودند: «من سفارش میکنم که کانون‌های فرهنگی هنری مساجد را فراموش نکنید، البته با همکاریبسیج …این کانون ‌های فرهنگی هنری مساجد را مؤثر کنید، برایش کار کنید، بنشینید فکر کنید، مطالعه کنید و سخنی که متناسب بانیاز آن جوانی است که آنجا حضور پیدا می‌کند فراهم کنید، مطالعه کنید. خودتان را مجهز کنید، مسلح به سلاح معرفت و استدلال کنید،بعد به این کانون‌هاى فرهنگى، هنرى بروید و پذیراى جوان باشید. با روى خوش هم پذیرا باشید؛ با سماحت، با مدارا». 

در آستانه سی‌اُمین سالگرد تاسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، شاهد پیشرفت و تعالی رویکردهای مسجدمحور در سطحجامعه از رهگذر اقدامات بچه‌های مسجد هستیم.

 

روح‌الله بهرامشاهی مدیر کانون «بینش اهل بیت» رفنسجان و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان در راستای گرامیداشت اینایام با بیان اینکه موفقیت‌های خود را مرهون حضور در مسجد و کانون‌های مساجد می‌داند، افزود: برنامه‌های مسجدمحور، ذیلفعالیت‌های مختلف به‌ویژه آن دسته از اقداماتی که محله‌محور هستند، منجر به نتایج درخشانی می‌شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان ادامه داد: بیش از ۴۰سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد اما هنوز شاهد تحقق یک نگاهتشکیلاتی در مساجد نیستیم؛ آنچه که تا امروز در عرصه فعالیت‌های مسجدی به ثمر نشسته است، حاصل یک نگاه تشکیلاتی است کهبعضا وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه مسجد باید در تمامی فعالیت‌های اجتماعی در جامعه اسلامی به‌مثابه یک پایگاه باشد، افزود: ما با همین نگاه بودکه از سال ۱۳۹۲ در مسجد جامع رفسنجان، اقدام به راه‌‌اندازی کانون فرهنگی هنری «بینش اهل‌بیت» کردیم و اولین نکته‌ای که بهذهن‌مان رسید این بود که باید در کنار کانون، مجموعه‌هایی را براساس تخصص بچه‌های مسجد ایجاد کنیم که هم به کانون و هم بهجامعه خدمت کنند.

بهرام‌شاهی گفت: در این راستا دو مجموعه کارآفرینی در مسجد ایجاد کردیم و حتی در بحث مشاوره و روان‌شناسی خانواده مرکز رشدرا فعال کردیم تا در این عرصه نیز به خانواده‌ها خدمت ارائه شود. 

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان در ادامه به برگزاری نشست‌های تخصصی با موضوع گفتمان گام دوم انقلاب اسلامی اشارهکرد و ادامه داد: برپایی این نشست‌ها منجر به ایجاد ظرفیت‌های خوبی شد و کمک کرد تا در ساختار فعالیت‌های مسجدی، بیش از پیشبه جایگاه تشکیلات توجه شود.

این فعال مسجدی در پایان خواستار گسترش و افزایش ظرفیت کانون‌های تخصصی شد و افزود: این رویکرد منجر به فعال شدنپتانسیل‌های بومی هر استان بر محور مسجد و کانون می‌شود؛ برای مثال در استان کرمان که ظرفیت‌های کشاورزی و معدنی خوبیوجود دارد، می‌توان از منظر فعالیت‌های مسجدی تولید ثروت کرده و در مسیر حل مشکلات جامعه قدم برداشت.


پیوست