دیدار مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با مشاور رئیس جمهور
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان با سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد دیدار کرد.
25/8/1400

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان، صبح امروز روح الله بهرامشاهی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان در حاشیه نشست مشترک مناطق ویژه اقتصادی کشور در منطقه ویژه اقتصادی پیام، با دکتر سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور دیدار کرد.
در این دیدار در خصوص آخرین وضعیت منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و توسعه منطقه بحث و تبادل نظر شد و دکتر محمد نسبت به همکاری با منطقه قول مساعدت داد.
در پایان مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان از دکتر محمد برای حضور در منطقه رفسنجان دعوت به عمل آورد.


پیوست