مدیرعامل

محسن جمشیدی

مدیرعامل

محسن جمشیدی

سال تاسیس

1394

آب نگهدار کویر آریا

حوزه فعالیت

نهاده های کشاورزی

تلفن تماس

3434243000

وب سایت

www.abnegahdar.com

معرفی شرکت

تولید انواع نهاده های کشاورزی