مدیرعامل

علی حیدری نژاد

مدیرعامل

علی حیدری نژاد

سال تاسیس

1389

برافزا کشاورز پارس

حوزه فعالیت

تولید نهاده های کشاورزی

تلفن تماس

034-34260039

وب سایت

www.parspistak.com

معرفی شرکت

شرکت دانش بنیان برافزا کشاورز پارس تولیدکننده محصولات هادِربا شماره ثبت 2513. فناور برتر سال1399