مدیرعامل

نیما شیوا

مدیرعامل

نیما شیوا

سال تاسیس

1397

سولار انرژی طاها

حوزه فعالیت

نیروگاه خورشیدی

تلفن تماس

021-22371354

وب سایت

jask-arka.com

معرفی شرکت

شرکت در حال احداث یک نیروگاه خورشیدی می باشد.