مدیرعامل

محمد حسن رنجبر

مدیرعامل

محمد حسن رنجبر

سال تاسیس

1393

بین المللی تاپ اکو خاورمیانه

حوزه فعالیت

فروآلیاژ

تلفن تماس

034-32434753

وب سایت

www.topechomid.com

معرفی شرکت

تولید فروکروم پرکربن