مدیرعامل

مهندس محمدرضا بلوچی

مدیرعامل

مهندس محمدرضا بلوچی

سال تاسیس

1397

بتن پیش تنیده آتی بام ایرانیان

حوزه فعالیت

تولیدی

تلفن تماس

021-88233831

وب سایت

www.tpti.ir

معرفی شرکت

بزرگترین تولید کننده تیرچه با ظرفیت تولید 4 هزار متر طول در روز و سریع ترین زمان تحویل (با بلندترین  طول تیرچه 12متر) در ایران