آگهی مناقصه عمومی – عملیات اجرای بستر تقویتی ولایه اول(ساب گرید) معابر

آگهی مناقصه عمومی » دانلود

پیوست شماره 1 (مشخصات فنی) » دانلود

پیوست شماره 2 (فرم اعلام قیمت) » دانلود

پیوست شماره3 (قـــــرارداد اجرای بستر تقویتی و لایه اول(ساب گرید) منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان) » دانلود