جغرافیای منطقه

رفسنجان از شهرهای استان کرمان و سومین شهر از لحاظ جمعیت در این استان است. این شهر مرکز شهرستان رفسنجان است. جمعیت شهرستان رفسنجان بر اساس سرشماری ب ۳۰۲۷۸۹ نفر در سال ۱۳۹۸می‌رسد. این شهر در مسیر محور کرمان به یزد واقع شده‌است. شهرهای کرمان، بردسیر، سیرجان، شهربابک، انار، زرند، بافق و یزد ، از شهرهای همجوار رفسنجان می‌باشند. فاصله رفسنجان تا بردسیر ۱۲۵ کیلومتر، تا سیرجان ۱۴۰ کیلومتر، تا شهربابک ۱۳۰ کیلومتر، تا انار 90 کیلومتر، تا زرند ۷۵ کیلومتر، تا بافق ۱۸۵ کیلومتر و تا یزد ۲۳۰ کیلومتر می‌باشد.

رفسنجان از نظر کشاورزی، معدنی و صنعتی جز شهرهای مهم ایران و جهان به شمار می رود. بزرگترین تولید کننده محصول پسته جهان و وجود معادن متنوع بزرگ و کوچک از جمله مس( معدن مس سرچشمه یکی از بزرگترین مجتمع‌های صنعتی معدنی جهان و بزرگ‌ترین تولیدکننده مس ایران می‌باشد ) مصداقی بر این ادعاست.