زیرساخت ها
  • ایجاد پست برق 230 به 30 کیلوولت با ظرفیت 50 مگاوات و خط انتقال 20 کیلو ولت با ظرفیت 14 مگاوات
  • خط انتقال گاز با ظرفیت 30000متر مکعب در ساعت و اجرای TBS شماره 1 با ظرفیت 12000 متر مکعب در ساعت
  • راه اندازی مرکز مخابرات با تجیزات روز دنیا با روش FTTH و ایجاد شبکه داخلی فیبر نوری
  • استقرار گمرک منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان،
  • آغاز عملیات انتقال آب خلیج فارس به منطقه ویژه اقتصادی