افق توسعه

وجود توانمندی های فوق العاده معدنی در استان کرمان بستر لازم در جهت انجام و توسعه صنایع معدنی را به خوبی فراهم می کند.  بهره برداری از معادن غنی استان، بهره مندی از تولیدات محصولات کشاورزی ویژه و خاص نظیر پسته، خرما، مرکبات و غیره زمینه را برای توسعه صنایع تبدیلی، و شکوفایی منطقه فراهم می نماید که در پی آن هستیم تا منطقه ویژه اقتصادی در تکمیل زنجیره ارزش سهم قابل توجهی داشته باشد.  مزیت های منطقه ویژه اقتصادی هم پتانسیل مناسبی است تا موجبات توسعه صنعتی استان را بیش از پیش مهیا سازد. اما به لحاظ اینکه مجتمع مس سرچشمه در منطقه شمال کرمان و در فاصله ی 50 کیلومتری رفسنجان و مجتمع مس خاتون آباد و میدوک نیز در فواصل 90 و 160 کیلومتری منطقه ویژه مستقر هستند، قرار دادن صنایع جنبی مس و در دستور قرار دادن آن اهمیت بالایی دارد و  کمک شایانی  در بهینه سازی محصولات تولید شده خواهد کرد. در زمینه صنایع پایین دستی و بالا دستی و صنایع مصرفی مس نیز مصوب شده که 500 هکتار به این صنایع واگذار شود و امید است بتوانیم به جذب سرمایه گذار خارجی در این عرصه مبادرت ورزیم و شاهد جهش اقتصادی بزرگی در منطقه باشیم.